Hur upplever konsumenter marknaden?

15 april, 2016

Konsumentverket har publicerat Konsumentrapporten 2016. Där uppmärksammas konsumenternas situation och förutsättningar på 45 marknader. Särskilt fokus läggs på tre marknader med kända problem; bil, telekom och unga vuxna.

 

Rapporten listar de marknader där konsumenterna stöter på mest problem vid köp av varor och tjänster. I rapporten beskrivs hur bekymren ser ut är samt de åtgärder som Konsumentverket föreslår för att komma tillrätta med problemen.

 

Här finner Ni rapporten.

 

Informationen kommer från Konsumentverket.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.