Mål avseende offentlig upphandling – april 2016

29 april, 2016

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes av Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna under april 2016. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Målnr: 2955-15
Ärende: Överprövning av upphandling
Leverantör/Sökande: Trafiksystem Väst AB
Upphandlande myndighet/UE: Trafikverket
Avgörande: Göra om upphandling

 

Målnr: 541-16
Ärende: Överprövning av upphandling
Leverantör/Sökande: GDL Transport AB
Upphandlande myndighet/UE: 1. Ronneby kommun, 2. Ronneby Miljö och Teknik AB
Avgörande: Göra om upphandling

 

Målnr: 3238-15
Ärende: Överprövning av upphandling
Leverantör/Sökande: Spol & Industriservice i Norrköping AB
Upphandlande myndighet/UE: 1. Norrköping Vatten och Avfall AB, 2. Alltransport i Östergötland AB
Avgörande: Göra om upphandling

 

Målnr: 2523-15
Ärende: Överprövning av upphandling
Leverantör/Sökande: Office i Östergötland AB
Upphandlande myndighet/UE: 1. Linköpings kommun, 2. Norrköpings kommun
Avgörande: Återförvisning till lägre instans

 

Målnr: 8991-15
Ärende: Överprövning av upphandling
Leverantör/Sökande: Swemac Othopaedics Aktiebolag
Upphandlande myndighet/UE: Stockholms läns landsting
Avgörande: Göra om upphandling

 

Målnr: 6125-15
Ärende: Överprövning av upphandling
Leverantör/Sökande: Konica Minolta Business Solutions Sweden AB
Upphandlande myndighet/UE: Stenungsunds kommun
Avgörande: Göra om upphandling

 

Målnr: 2547-15
Ärende: Överprövning av upphandling
Leverantör/Sökande: Infraservice Nord AB
Upphandlande myndighet/UE: Luleå kommun
Avgörande: Rätta upphandling

 

Här finner Ni konkurrensverkets sökmotor där Ni även kan finna domstolsavgörandena från respektive förvaltningsrätt.

 

Informationen kommer från Konkurrensverket, Högsta förvaltningsrätten och kammarrätterna.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB