Motorsågstest visar allvarliga brister

25 april, 2016

Samtliga åtta motorsågar som ingick i Arbetsmiljöverkets test hade brister i handskyddens mått eller hållfasthet samt otillräckliga bruksanvisningar. Motorsågstestet är en del av myndighetens marknadskontroll med syfte att skydda användare från farliga produkter.

 

Motorsågar är en av de handhållna maskintyper som orsakar flest arbetsolyckor. År 2014 rapporterades över 50 arbetsolyckor i Sverige. Därför har Arbetsmiljöverket genomfört ett test av de åtta vanligaste modellerna av bensindrivna motorsågar på den svenska marknaden.

 

Samtliga åtta modeller hade brister i handskyddens mått eller hållfasthet samt bruksanvisning. Sex med brister i märkning, fem i varningsinformation och två i kedjebromsens prestanda. För ett flertal testfall blev en del, men inte alla motorsågar av samma modell underkända.

 

Lågprismodeller prioriterades i urvalet till testet eftersom Arbetsmiljöverket tidigare funnit fler brister där än i andra segment. Den dyraste modellen kostade 1795 kr och den billigaste 834 kr.

 

Här finner Ni rapporten i sin helhet.

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.