Ny vägledning till organisatorisk och social arbetsmiljön

1 april, 2016

För att ge stöd till dem som ska följa och använda de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö i sin verksamhet har Arbetsmiljöverket nu tagit fram en vägledning till föreskrifterna.

 

Arbetsmiljöns fysiska, organisatoriska och sociala faktorer hänger ihop. Om man förmår se helheten kan rätt åtgärder vidtas och arbetsmiljön förbättras. Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö är en viktig byggsten i detta arbete.

 

Här finner Ni den nya vägledningen till AFS 2015:4.

Här finner Ni Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4.

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.