Arbetsrättsmål – maj 2016

30 maj, 2016

Nedan finner Ni ett urval av de arbetsrättsmål som avgjordes under maj 2016. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Dom nr 38/16, Mål nr A 57/15, 2016-05-25
Diskrimineringsersättning – sexuella trakasserier

Fråga om en arbetsgivare genom närmanden och fysisk beröring av sexuell natur utsatt en arbetstagare för sexuella trakasserier i strid med diskrimineringslagen.

 

Dom nr 37/16, Mål nr A 33/15, 2016-05-18
Lönefordran m.m.

En arbetstagare som var anställd som ishockeyspelare blev av Dopingnämnden avstängd från att utföra organiserad idrottsverksamhet under ett år. Beslutet upphävdes därefter av Riksidrottsnämnden och arbetstagaren återgick i arbete hos arbetsgivaren. För den tid som arbetstagaren kom att vara avstängd – ca två månader – betalade arbetsgivaren varken semesterlön eller lön. Tvisten avser huvudsakligen om arbetstagaren har haft rätt till sådan ersättning. Arbetsdomstolen har funnit att så inte varit fallet.

 

Dom nr 35/16, Mål nr A 243/14, 2016-05-04
Kollektivavtalstolkning

Kollektivavtalstolkning. Fråga om det strider mot kollektivavtal med allmänna bestämmelser på det kommunala området att utan stöd av lokalt kollektivavtal byta ut raster mot måltidsuppehåll annat än under nattarbete.

 

Informationen kommer från Arbetsdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.