AV utreder gränsvärden för dieselavgaser

30 maj, 2016

Arbetsmiljöverket utreder nu möjligheten att införa hygieniska gränsvärden för dieselavgaser.

 

Nordiska Expertgruppen, NEG, har i samarbete med en nederländsk expertkommitté, DECOS, utvärderat hälsoeffekterna av dieselavgaser i arbetsmiljön.

 

För att minska hälsoriskerna bör man reglera utsläppen av såväl partiklar som gaser, mätt som elementärt kol och kvävedioxid på arbetsplatser där dieselmotorer används, säger deras rapport.

 

Yrkesmässig exponering för dieselavgaser förekommer i gruvor, vid byggnadsarbete, bland yrkeschaufförer, i jordbruk och andra aktiviteter där dieseldrivna fordon och verktyg används.

 

Dieselavgaser kan orsaka inflammatoriska förändringar i lungorna och på sikt lungcancer. Avgaserna har även satts i samband med irritation, nedsatt lungfunktion och hjärt-kärlsjukdom.

 

Striktare avgaskrav och teknisk utveckling har medfört att utsläppen av partiklar har minskat kraftigt, men det kommer att ta lång tid att byta ut alla äldre dieselmotorer. Risken att få lungcancer förväntas dock minska successivt i takt med att partikelhalterna på arbetsplatser och i miljön sjunker.

 

Nedan finner Ni rapporterna:
Göteborgs universitetsbibliotek: 149. Diesel engine exhaust

Karolinska institutet: Dieselavgaser en hälsorisk i arbetsmiljön

Nordiska expertgruppen

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.