Buying green

3 maj, 2016

Europeiska kommissionen har nu publicerat en omarbetad version av ”Buying green”, en handbok för att hjälpa offentliga myndigheter att köpa varor och tjänster med lägre miljöpåverkan.

 

Handboken har funnits i ett antal år och den här tredje upplagan innehåller en vägledning om hur miljöhänsyn skulle kunna ingå i varje skede av upphandlingsprocessen enligt EUs nuvarande regelverk, (det som antogs 2014). Den innehåller även praktiska exempel från upphandlande myndigheter i EUs medlemsstater, samt sektorspecifika GPP-metoder för byggnader, cateringtjänster, vägtransportfordon och energianvändande produkter.

 

”Buying green” är ett ställningstagande från kommissionen. Avsikten är att man ska börja titta på möjligheterna att beakta miljöfrågor i upphandling på ett likartat sätt i de olika medlemsstaterna inom EU.

 

Här finner Ni Handboken.

 

Informationen kommer från Upphandlingsmyndigheten.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.