Hus utan sladd – framtidens hus?

6 maj, 2016

Hus utan sladd ligger vid Wenngarns slott i Sigtuna och är helt självförsörjande. Sladdar som lyser och visar hur mycket energi som förbrukas i realtid. Solcellsuppvärmning på sommaren, förbränning av pellets på vintern. Ett slutet system för avloppet.

 

Huset som är byggt helt utan kopplingar till el-, vatten- eller avloppssystem. Avloppsvattnet kan renas och återvinnas i ett kretslopp med en damm och växter i trädgården. Tillsammans med regnvatten kan det också användas för att spola i toaletten. Dricksvattnet kommer ursprungligen från en borrad brunn på gården.

 

Elen produceras delvis av en liten vindsnurra men mest av solceller på taket och ett solcellsstaket med solceller på höjden på husets baksida, för att fånga dagens sista solstrålar. Energin lagras i batterier från dag till natt.

 

Att lagra el från sommar till vinter var svårare. Teknik med vätgas visade sig vara tämligen oprövad och inte anpassad för så små objekt som en enskild villa. I stället blev det en sterlingmotor för att förbränna pellets, som ger både el och värme. Planer finns också på att göra huset till ett likströmshus.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Miljöaktuellt och Sisyfos.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.