Månadsbrev – maj 2016

31 maj, 2016

Under maj har föreskrifterna avseende elbehörighet och elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) ändrats.

 

Regeringen har även satsat 300 miljoner kronor på marksanering och Arbetsmiljöverket utreder om det går att införa hygieniska gränsvärden på dieselavgaser.

 
Glöm inte bort att utnyttja AFAs erbjudande om gratis arbetsmiljöutbildningar! Kontakta Altea för mer information.

 

Här finner Ni månadsbrevet för maj 2016.

 

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.