Mer än hälften av de filtrerande maskerna har brister

2 maj, 2016

En marknadskontroll av filtrerande halvmasker visar att bara 7 av 18 klarar kontrollen utan anmärkning och får säljas på den svenska marknaden.

 

Arbetsmiljöverket har genomfört en marknadskontroll av filtrerande halvmasker, som är en typ av andningsskydd.18 olika halvmasker från olika tillverkare provades ifråga om skyddsförmåga och dokumentationen kontrollerades.

 

Fem filtrerande halvmasker klarade inte kravet på skyddsförmåga. Fyra av de filtrerande halvmaskerna hade både brister i dokumentation och skyddsförmåga, fem hade endast brister i dokumentation och två endast brister vid provning.

 

De slutsatser man kan dra av den genomförda marknadskontrollen är att mer än hälften av de filtrerande maskerna har någon typ av brist. När det gäller funktion är det allvarligt att 27 procent av de provade maskerna inte ger det skydd man kan förvänta sig mot vätskeaerosoler.

 

Tillverkarna har åtgärdat bristerna eller slutat sälja de filtrerande halvmasker som hade brister, medan återförsäljarna tagit bort dem från sortimentet. Tvingande åtgärd, i form av försäljningsförbud, har vidtagits mot en importör av två av de filtrerande halvmaskerna med brister.
Marknadskontrollen visar också att mindre företag och importörer från tredje land i många fall inte har tillräcklig kunskap om vad som gäller för att produkt ska få sättas på marknaden och vilka krav den ska uppfylla.

 

Här finner Ni rapporten.

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.