Ny checklista för dataskydd

4 maj, 2016

Datainspektionen har tagit fram en checklista som ett stöd till företag och andra organisationer som nu måste förbereda sig för den EU-förordning om dataskydd som om två år ersätter personuppgiftslagen.

 

Om två år ska EU:s dataskyddsförordning börja tillämpas i Sverige och de andra medlemsländerna. Förordningen gäller direkt som svensk lag och ersätter personuppgiftslagen. Det får stora konsekvenser för företag och andra organisationer som samlar in och använder personuppgifter.

 

Datainspektionen har tagit fram en checklista som är ett stöd i det förberedelsearbetet. Checklistan bygger på en förlaga från Datainspektionens systermyndighet i Storbritannien, The Information Commissioner’s Office.

 

Checklistan innehåller 13 punkter som bland annat redogör för nya krav på integritetsanalyser, dokumentation, vilka rättsliga grunder som kan användas då personuppgifter samlas in och hanteras, och vilken information man måste kunna ge till de personer vars uppgifter man samlar in.

 

Här finner Ni Checklistan.

 

Informationen kommer från Datainspektionen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.