Skyddad natur 2015

25 maj, 2016

Alla kommuner i landet har någon form av skyddade områden. Skyddets omfattning varierar dock kraftigt. I var femte kommun var mindre än en procent av landsytan skyddad. Störst andel skydd hade Salems kommun med 59 procent av kommunens landyta. Årets publikation har tema grön infrastruktur.

 

Här finner Ni statistiken.

 

Informationen kommer från SCB och Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.