Arbetsgivare behöver inte köpa in arbetskläder

23 juni, 2016

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen avgjort några ärenden om arbetskläder inom hemtjänsten. Domstolen slog fast att arbetsgivaren inte är skyldig att köpa in arbetskläder och att det inte kan ställas krav på att arbetsgivaren ska tvätta arbetstagarnas kläder.

 

När det gäller frågan om det går att ställa krav på arbetsgivaren att köpa in arbetskläder till arbetstagarna hade även Arbetsmiljöverket sagt nej eftersom de inte kunde se att det fanns stöd för det i arbetsmiljölagen eller deras föreskrifter.

 

Arbetsmiljöverket hade däremot ställt krav på att arbetsgivaren ska tvätta arbetstagarnas kläder, men domstolen ansåg inte att det fanns stöd för det heller. Domstolen uttalade bland annat att det i förarbetena framgår att Arbetsmiljöverket har möjlighet att utfärda föreskrifter om arbetskläder med utgångspunkt i arbetsmiljölagens allmänna bestämmelser om åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall, men att Arbetsmiljöverket inte har utfärdat några sådana föreskrifter.

 

 

Här finner Ni domen.

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.