Bly i vatten vid tappställen

15 juni, 2016

Boverket förlänger övergångstiden för allmänna råd om läckage av bly till vatten vid tappställen i kök och tvättställ till den 1 juli 2017.

 

Boverket införde den 1 juli 2014 ett allmänt råd om bly i tappvatten i Boverkets byggregler (BBR). Rådet innebär att mängden bly i vatten vid tappställen i kök och tvättställ inte bör överstiga vissa angivna värden. När det allmänna rådet infördes angavs en övergångstid på två år till den 1 juli 2016. Boverket har nu beslutat att förlänga tidsfristen till den 1 juli 2017.

 

Danmark har också senarelagt ikraftträdandet av motsvarande danska regler. Boverket har sedan tidigare en ambition att samordna svenska regler med de regler som gäller i Danmark på detta område.

 

Branschföreträdarna har framhållit att det ursprungliga remissförslaget att förlänga övergångstiden till den 1 januari 2017 är otillräckligt och önskat en förlängning till den 1 juli 2018. Boverket har nu efter en snabbremiss beslutat att förlänga övergångstiden till den 1 juli 2017.

 

Här finner Ni ändringarna i BBR.

 

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.