EU har presenterat kriterier för hormonstörande ämnen

15 juni, 2016

EU-kommissionen har presenterat ett förslag till vetenskapliga kriterier för att identifiera hormonstörande kemiska ämnen. Kemikalieinspektionen konstaterar i en första analys att kriterierna riskerar att bli svåra att använda för att öka skyddet för hälsa och miljö.

 

Hormonstörande ämnen kan orsaka cancer, påverka ämnesomsättningen och påverka människors förmåga att få barn. Foster och små barn är särskilt känsliga för påverkan. Om ett foster utsätts för ett hormonstörande ämne kan det innebära effekter på hjärnans utveckling eller ökad risk för att drabbas av sjukdomar i vuxen ålder. Ett problem med att visa behovet av att reglera hormonstörande ämnen är att det kan ta lång tid mellan att någon utsätts för ämnet fram till att eventuella effekter på hälsan upptäcks.

 

EU-kommissionens beslut om kriterier för hormonstörande ämnen skulle ha fattats senast i december 2013, men har dragit ut på tiden. Sverige stämde EU-kommissionen för passivitet i frågan 2014, och i december förra året fick Sverige rätt i en dom från EU-domstolens tribunal. EU-kommissionens förslag till kriterier kommer nu att diskuteras i EU-parlamentet, Europeiska rådet och inom EU:s kommittéer.

 

Människor kommer i kontakt med hormonstörande ämnen i vardagen via exempelvis matförpackningar, kosmetiska produkter och kläder. Vi får också i oss hormonstörande ämnen genom rester från bekämpningsmedel i livsmedel och dricksvatten.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.