EU-överenskommelse om konfliktmineraler

28 juni, 2016

Den 15 juni kom Europaparlamentet, Rådet och Europeiska kommissionen överens om hur handeln med konfliktmineraler ska regleras. Det handlar om mineraler som bidrar till konflikter i bland annat Kongo, och som är vanligt förekommande beståndsdelar i många produkter såsom datorer och telefoner.

 

Överenskommelsen resulterade i ett utkast till en ny EU-lag som föreskriver att företag som importerar och förädlar mineraler skall redovisa vilka gruvor och smältverk mineralerna kommer ifrån. De mineraler som det handlar om är tenn, volfram, tantal och guld, som finns i många elektronikprodukter och vitvaror såsom smarta telefoner, datorer och hushållsmaskiner.

 

Enligt den nya regleringen ska smältverk och importörer av råvaror redovisa att de följer OECD:s riktlinjer och ansvara för spårbarheten av dessa mineraler. Genom due diligence ska företagen försäkra sig om att mineralerna kommer från legitima gruvor och inte bidragit till att finansiera beväpnade grupper. Reglerna gäller för smältverk och importörer som importerar en viss nivå mineraler i råvaruform. Företag i senare led i leveranskedjan kan frivilligt ansluta sig till systemet för att spåra mineraler. Uppgörelsen innehåller också en översynsklausul – därmed kan det i framtiden bli aktuellt att utvidga regelverket.

 

Syftet är att skärpa kontrollen av dessa mineraler som till stor del utvinns i Colombia, delar av Asien och Centralafrika, såsom i Kongo-Kinshasa och andra närliggande konfliktområden, där gerillagrupper kontrollerar gruvorna och intäkterna från mineralhandeln ofta bidrar till att underblåsa konflikter som pågått i många år.

 

Här finner Ni mer information.

 

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.