Internationellt samarbete ger bättre luft

1 juni, 2016

Luftföroreningarna minskar i Europa och Nordamerika vilket leder till hundratusentals färre förtida dödsfall varje år. Agerandet utifrån internationella avtal lönar sig. Det presenteras i en ny rapport från FN:s Luftvårdskonvention.

 

Rapporten visar att internationellt samarbete och riktad luftvårdspolitik fått luftkvaliteten i Europa och Nordamerika att bli väsentligt bättre de senaste 30 åren, men pekar också på utmaningar och hur de kan lösas.

 

Bland framgångarna räknas bromsad försurning i skogsmark och sjöar, att fiskbestånden i sötvatten är på väg tillbaka från nära utrotning samt att hundratusentals förtida dödsfall till följd av dålig luft har kunnat undvikas bland befolkningen varje år.

 

Kvarstående utmaningar är att minska antalet skadliga utsläpp från två eftersläpande sektorer – internationell sjöfart och jordbruk.

 

Här finner Ni rapporten.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.