Mål avseende offentlig upphandling – juni 2016

30 juni, 2016

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes av Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna under juni 2016. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Målnr: 3262-15
Ärende: Överprövning av upphandling
Leverantör/Sökande: Svenska Entreprenad & Förvaltningsaktiebolag
Upphandlande myndighet: 1. Norrköpings kommun, 2. Byggentreprenören Entreprenad i Norrköping AB
Avgörande: Rätta upphandling

 

Målnr: 2029-15
Ärende: Överprövning av upphandling
Leverantör/Sökande: Roche Diagnostics Scandinavia AB
Upphandlande myndighet: 1. Landstinget i Kalmar län, 2. Orion Diagnostica Oy/Sverige
Avgörande: Rätta upphandling

 

Målnr: 203-16
Ärende: Överprövning av upphandling
Leverantör/Sökande: Noxab i Malmö AB
Upphandlande myndighet: Ronneby kommun
Avgörande: Göra om upphandling

 

Målnr: 887-16
Ärende: Överprövning av upphandling
Leverantör/Sökande: Hovby Rör AB
Upphandlande myndighet: 1. Lidköpings kommun, 2. Bravida Sverige AB
Avgörande: Återförvisning till lägre instans

 

Målnr: 5516-15
Ärende: Överprövning av upphandling
Leverantör/Sökande: Tele2 Sverige AB
Upphandlande myndighet: 1. Forshaga kommun, 2. Kils kommun, 3. TDC Sverige AB
Avgörande: Rätta upphandling

 

Här finner Ni konkurrensverkets sökmotor där Ni även kan finna domstolsavgörandena från respektive förvaltningsrätt.

 

Informationen kommer från Konkurrensverket, Högsta förvaltningsrätten och kammarrätterna.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB