Ny elsäkerhetslag

8 juni, 2016

Riksdagen har tagit beslut om en ny elsäkerhetslag. De nya reglerna föreslås träda ikraft den 1 juli 2017.

 

Den 8 juni tog riksdagen beslut om en ny elsäkerhetslag i Sverige. De nya reglerna träder i kraft 1 juli 2017 och huvudsyftet är att tydliggöra elinstallationsföretagens ansvar och ge Elsäkerhetsverket bättre förutsättningar för en effektiv tillsyn, samtidigt som konsumenternas ställning stärks.

 

Bestämmelserna innebär
– att företag som utför elinstallationsarbete på någon annans anläggning måste anmäla sin verksamhet till den myndighet som har ansvar för tillsyn

– att tillsynsmyndigheten beslutar om auktorisation för elinstallatörer efter ansökan

– att det bara är auktoriserade elinstallatörer och personer som omfattas av ett företags egenkontrollprogram som får göra elinstallationer, med vissa specificerade undantag.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Elsäkerhetsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.