Nya föreskrifter om cisterner med anslutna rörledningar

17 juni, 2016

MSB har presenterat förslag till nya föreskrifter om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor.

 

Naturvårdsverket har föreskrifter för vissa cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor. MSB:s idag gällande föreskrifter om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor (MSBFS 2014:5) har gällt sedan 2014-01-11. Parallellt har Naturvårdsverket haft något avvikande krav i huvudsak på cisterner för dieselolja i mark. För cisterntillverkarna har skillnaderna utgjort ett irritationsmoment som i och med att Naturvårdsverket beslutat revidera sina föreskrifter kommer att försvinna. Med ändringarna i dels Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) och med det här presenterade förslaget kommer de tekniska kraven på cisterner för brandfarliga vätskor att vara lika.

 

Nedan finner Ni mer information:

Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor

Konsekvensutredning

 

Informationen kommer från MSB.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.