Nya regler om avgift avseende EE och batterier

14 juni, 2016

Naturvårdsverket har publicerat nya regler och avgifter och vägledningar avseende elektriska/elektroniska produkter och batterier.

 

Under hösten 2016 skickas fakturor för tillsynsavgifter ut till producenter av elutrustning samt till batteriproducenter. Avgiften är 1000 kr per producent och kalenderår. Är man producent av både batterier och elutrustning blir den totala avgiften 2000 kr per år.

 

Naturvårdsverket har ansvar för att tillhandahålla och administrera ett register över producenter av elutrustning och batterier och ska även se till så att bestämmelserna om producentansvar följs. Tillsynsavgifterna som Naturvårdsverket ska ta ut är till för att täcka kostnaderna för detta. Det innebär att de som sätter elutrustning och batterier på den svenska marknaden tar kostnaderna istället för att använda skattemedel.

 

Regeringen har beslutat om avgifterna genom paragraferna 8f och 8g i förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Bestämmelserna gäller från den 1 januari 2016.

 

Nytt är också att insamlingssystemen för elutrustning, Elektronikåtervinning i Sverige respektive El-Kretsen, ska betala en tillsynsavgift på 275 000 kr per kalenderår.

 

Här finner Ni Vägledning och regler om producentansvar för batterier.

Här finner Ni Vägledning och regler om producentansvar för elutrustning

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.