Stark lagstiftning behövs för giftfria kretslopp

13 juni, 2016

Det behövs stark lagstiftning med tydliga kemikaliekrav för att återvinningen av material ska kunna öka på ett säkert sätt. Det konstaterar Kemikalieinspektionen i en rapport om giftfria och resurseffektiva kretslopp, som har överlämnats till regeringen.

 

Rapport är Kemikalieinspektionens svar på ett uppdrag från regeringen om att ta fram en strategi för att främja giftfria och resurseffektiva kretslopp i EU och internationellt inom kemikalielagstiftningen. I rapporten betonar Kemikalieinspektionen bland annat att avfallslagarna och kemikalielagarna behöver utvecklas parallellt för att återvinningen av material ska kunna öka utan att farliga kemiska ämnen cirkulerar i kretsloppet.

 

I rapporten slår Kemikalieinspektionen också fast att kunskaperna om kemiska ämnens egenskaper behöver bli bättre i alla led, även i den internationella handeln. En slutsats är att det är viktigt att information om kemiska ämnen följer med produkter genom hela livscykeln, från att de formges tills de återvinns eller skrotas. Detta ökar förutsättningarna för att återvinning av material och hantering av avfall kan ske på ett säkert sätt.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.