Vägledning om ändring av detaljplan

7 juni, 2016

Boverket har tagit fram en vägledning om ändring av detaljplan, detta efter att det i 2015 års uppföljning framkommit att kommuner runt om i Sverige hanterar ändring av detaljplan på olika sätt.

 

Boverket har under 2015 gjort en genomgång av ändringar av detaljplaner från olika kommuner för att titta på hur reglerna tillämpats. Resultatet av genomgången redovisades som en spaning i Boverkets uppföljning 2015 och visade att det finns stora skillnader i kommunernas sätt att arbetar med ändring. Otydligheter i planhandlingarna är ett återkommande problem och det är inte heller tydligt hur olika begrepp ska användas.

 

Den nya vägledningen beskriver bland annat för vad en detaljplan kan ändras, prövningens omfattning samt processen för att ändra en detaljplan.

 

Här finner Ni vägledningen.

 

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.