Bättre förutsättningar för solceller

13 juli, 2016

Den svenska solcellsmarknaden fortsätter att växa och den totala installerade solcellseffekten i Sverige ökade med 60 procent under 2015. Den största ökningen skedde på villa- och småhustak.

 

Tillväxten har varit störst inom solcellssystem för villor, med 13,9 nyinstallerade megawatt (MW) under 2015, vilket kan jämföras med 9,6 MW året innan. En av anledningarna till ökningen kan vara den skattereduktion som infördes under 2015. Skattereduktionen innebär att mikroproducenter som matar ut ett visst överskott av el får 60 öre extra per kilowattimme utöver den ersättning de får från sitt elbolag när de säljer sin solel.

 

Vid årsskiftet 2015/2016 fanns det solceller som kan producera cirka 127 MW installerade i Sverige. För första gången står solel i Sverige mer än 0,1 procent av den totala elanvändningen. Potentialen är fortfarande stor för fler solceller och ökad andel solel i Sverige.

 

solceller

Prisutvecklingen för solcellsystem sjunker
Priserna på större solcellsystem har fortsatt att sjunka med 6-10 procent under 2015. Prisutvecklingen för villasystem har planat ut och ligger omkring 15 kr/watt exklusive moms under 2015. Detta innebär att ett takmonterat solcellssystem på 3 kilowatt på en villa kostar cirka 56 000 kr, inklusive arbetskostnad och moms.

 

Här finner Ni rapporten.

 

Informationen kommer från Energimyndigheten.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.