Mål avseende offentlig upphandling – juli 2016

30 juli, 2016

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes av Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna under juli 2016. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Målnr: 7229-15
Ärende: Överprövning av upphandling
Leverantör/Sökande: AECOM Nordic AB
Upphandlande myndighet: Varbergs kommun
Avgörande: Rätta upphandling

 

Målnr: 8318-15, 8319-15
Ärende: Överprövning av upphandling
Leverantör/Sökande: 1. MECA Sweden AB, 2. Mekonomen Fleet AB
Upphandlande myndighet: Polismyndigheten
Avgörande: Avslag på ansökan

 

Målnr: 1201-16
Ärende: Överprövning av upphandling
Leverantör/Sökande: KÅRAB AB
Upphandlande myndighet: MKB Fastighets AB
Avgörande: Rätta upphandling

 

Målnr: 3162-16
Ärende: Överprövning av upphandling
Leverantör/Sökande: 1. Kretslopp och vattennämnden i Göteborgs Stad, 2. Nordisk Återvinning Service AB
Upphandlande myndighet: Renova Miljö AB
Avgörande: Återförvisning till lägre instans

 

Målnr: 738-16
Ärende: Överprövning av upphandling
Leverantör/Sökande: RGS 90 Sverige AB
Upphandlande myndighet: MittSverige Vatten AB
Avgörande: Rätta upphandling

 

Målnr: 1849-16
Ärende: Överprövning av upphandling
Leverantör/Sökande: Danfo AB
Upphandlande myndighet: 1. Huddinge kommun, 2. Björlin Fastigheter AB
Avgörande: Rätta upphandling

 

Här finner Ni konkurrensverkets sökmotor där Ni även kan finna domstolsavgörandena från respektive förvaltningsrätt.

 

Informationen kommer från Konkurrensverket, Högsta förvaltningsrätten och kammarrätterna.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB