Miljömål – juli 2016

30 juli, 2016

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under juli 2016. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 6882-15
Ändring av villkor för utsläpp av processavloppsvatten från kraftvärmeverk.

 

M 11100-14
Mark- och miljööverdomstolen har fastställt slutliga villkor (buller)för tillstånd enligt miljöskyddslagen till ombyggnad och drift av Kontinentalbanan i Malmö.

 

M 11173-15
Prövning av villkor för utsläpp vid utökad produktion från sulfatmassabruk. MÖD har ändrat mark- och miljödomstolens dom bl.a. på så sätt att provisoriska föreskrifter och utredningsmål för kväveoxider och svavel har skärpts. MÖD har även förordnat att utredningsföreskriften avseende kväveoxider ska omfatta möjligheten att införa SNCR-teknik.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.