Stor brandrisk – eldningsförbud på många håll

25 juli, 2016

Det är mycket torrt i naturen och många kommuner och länsstyrelser har infört eldningsförbud.

 

Det är viktigt att man som privatperson kontrollerar om det råder eldningsförbud där man befinner sig. Varje kommun och länsstyrelse informerar om det på sina webbplatser eller i Sveriges Radio. En liten brand kan snabbt bli stor, speciellt när det är torrt och blåsigt ute.

Här finner Ni mer information:
Aktuell brandriskprognos
Att elda ute – länk till DinSäkerhet.se
Krisinformation.se

 

MSB:s app BRANDRISK Ute
BRANDRISK Ute är en mobil applikation som hjälper Er att hålla koll på brandrisken i skog och mark. Informationen hjälper dig att minska risken för att starta gräs- och skogsbränder. Den lär Er också mer om säker eldning utomhus.

Till appen BRANDRISK Ute

 

MSB:s beredskap och skogsbrandsdepåer
MSB:s tjänsteman i beredskap (TiB) följer händelser i samhället för att upptäcka tendenser som kan leda till svåra olyckor. MSB har också experter i beredskap för stöd till räddningstjänst. När kommunens och regionens egna resurser inte räcker till, finns förstärkningsmateriel som kan användas vid släckning av bränder i skog och mark.

Det finns depåer på tolv ställen i landet och MSB kan göra snabba förflyttningar av resurser till ett område med förhöjd brandrisk.

Mer om MSB:s förstärkningsresurser
MSB:s beredskap inför skogsbrand

 

Skogsbrandsbevakning med flyg
Skogsbrandsbevakning görs för att få en tidig signal om bränder. Bevakning med flyg sker normalt då det råder stor, mycket stor och extremt stor brandrisk i skog och mark. Länsstyrelsen har ansvaret för skogsbrandbevakning med flyg och beslutar om flygslingornas uppläggning och hur ofta bevakning ska utföras.

Flygningarna genomförs av frivilliga flygklubbar, som får ersättning av staten för dessa uppdrag.  Syftet är att snabbt lokalisera en brand, kunna lotsa räddningstjänsten rätt och även få en snabb överblick över var t ex lämpliga sjöar och vattendrag finns.

Mer om skogsbrandsflyget

 

Informationen kommer från MSB.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.