Sverige är bäst i världen på hållbar utveckling

28 juli, 2016

Den 27 juli offentliggjordes ett nytt index över Agenda 2030-målen för hållbar utveckling, vilket innehåller mycket glädjande nyheter för Sverige. Sverige rankas nämligen som etta i världen sett till de nationella framstegen mot de 17 målen för hållbar utveckling!

 

I rapporten från Sustainable Development Solutions Network och den tyska Bertelsmannstiftelsen används tre olika metoder för att analysera och rangordna världens länder. Oberoende av vilken metod som används hamnar Sverige på första plats bland de 147 länder som analyseras (34 länder ingår inte på grund av bristande tillgång på uppgifter).

 

Sverige kan vara mycket stolt över denna topplacering. Likväl återstår mycket arbete även för Sverige, framför allt vad gäller att uppnå miljömässig hållbarhet. Fortfarande behövs till exempel stora insatser för att värna den biologiska mångfalden och skydda och återställa Östersjön, för att nämna två angelägna exempel.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Regeringskansliet.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.