Arbetsrättsmål – augusti 2016

30 augusti, 2016

Nedan finner Ni ett urval av de arbetsrättsmål som avgjordes under juli och augusti 2016. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Dom nr 52/16, Mål nr A 122/15, 2016-08-31
Fastställelsetalan m.m.

Fråga om ett flygbolag brutit mot gällande kollektivavtal när det inte betalat full lön till en pilot som förklarats tillfälligt inte få flyga i avvaktan på utredning och slutligt beslut om att återkalla trafikflygarcertifikat. Även fråga om det förelegat en praxis på bolaget som ger piloten rätt till lön i den aktuella situationen.

 

Dom nr 53/16, Mål nr A 72/15, 2016-08-31
Lönefordran

En arbetsgivare har erbjudit en arbetstagare, som drabbats av arbetsbrist, omplacering till annan ledig befattning med lägre månadslön.

Har arbetstagaren under en uppsägningstid haft rätt att få behålla sin tidigare, högre lön?

 

Dom nr 48/16, Mål nr B 122/15, 2016-07-20
Avskedande m.m.

Fråga om det har funnits laglig grund för avskedande eller saklig grund för uppsägning av en anställd i ett äldreboende.

 

Dom nr 47/16, Mål nr A 5/14, 2016-07-13
Ogiltigförklaring av avskedande m.m.

Fråga om skäl för avskedande eller i vart fall saklig grund för uppsägning förelegat. Tvisten rör huvudsakligen om det är visat en arbetstagare vid sex tillfälle har levererat dubbla leveranser av öl om vardera ca 1 000 liter till kunder trots att arbetstagaren ostridigt har makulerat den ena av två ordrar och om arbetstagaren vid ett tillfälle levererat 1 000 liter öl utan att upprätta en order, vilket fått till följd att kunderna inte fakturerats den levererade ölen.

 

Informationen kommer från Arbetsdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.