Klimatklivet bidrar till att klimatmålen nås

31 augusti, 2016

Naturvårdsverket har ansvarat för Klimatklivet i ett år. Under det här året har 367 klimatsmarta åtgärder fått 768 miljoner kronor i investeringsstöd. Om hela satsningen på 1,9 miljarder kronor fortsätter att ge samma klimatnytta kommer Klimatklivet bidra med tio procent av de åtgärder som behövs för att nå Sveriges klimatmål 2020.

 

Klimatinvesteringar som fått pengar varierar mycket i storlek. Beviljade åtgärder är bland annat byte från olja till biobränsle i industrier och fastigheter, lustgasdestruktion i sjukvården, cykelgarage för pendling, fordonssimulatorer i undervisning, tankstationer för biodrivmedel samt produktion av biogas och stöd till laddstationer. Runt om i landet kommer nya laddstationer för elfordon att sättas upp i bostadsrättsföreningar, längs stora vägar och vid parkeringsplatser. Klimatklivet har hittills gett bidrag till 3850 nya laddningspunkter.

 

20 procent mer biogas
Exempel på större projekt är biogasanläggningar. Nästan hälften av bidragen har gått till 18 projekt som handlar om hantering av avfall och produktion av biogas. Produktionen av biogas i Sverige kommer tack vare projekten att öka med cirka 20 procent. Åtgärder för produktion av biogas ger störst beräknad utsläppsminskning på 100 000 ton koldioxid per år. Det betyder att stora mängder diesel för transporter samt gasol och olja inom industrin kan ersättas med biogas.

 

Motsvarar 32 000 bensindrivna bilar som kör ett varv runt jorden
Syftet med Klimatklivet är att ge stöd till de åtgärder som varaktigt minskar utsläppen av växthusgaser.  De beviljade åtgärderna beräknas minska utsläppen av växthusgaser med 257 000 ton koldioxidekvivalenter per år vilket motsvarar växthusgasutsläppen från 32 000 bensindrivna bilar som kör ett varv runt jorden.

 

10 procent av gapet till målen 2020
Utifrån de åtgärder som beviljades hösten 2015 beräknades en förväntad effekt av hela satsningen Klimatklivet. Totalt förväntas Klimatklivet minska utsläppen av växthusgaser med 600 000 ton per år. Det är 10 procent av det gap som återstår för att nå Sveriges klimatmål 2020.

 

Bättre resultat än väntat
Klimatklivet är öppet för nya ansökningar om investeringsstöd till den 26 september. Det går att söka pengar från Klimatklivet även kommande år och Naturvårdsverket uppmuntrar till fortsatta ansökningar.

 

Fakta
Satsningen Klimatklivet är en del av statsbudgeten för 2016. Under 2015 uppgick stödet till 125 miljoner kronor. Ytterligare 600 miljoner kronor per år kommer att delas ut för klimatinvesteringar för 2016, 2017 och 2018.

 

Här finner Ni rapporten: Lägesbeskrivning av arbetet med Klimatklivet.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.