Människans negativa effekter på miljön

25 augusti, 2016

Människans negativa inverkan på miljön ökar långsammare än befolkningsväxten och den ekonomiska tillväxten. Det visar en ny studie som publicerats i tidskriften Nature Communications.

 

Genom att använda data från satelliter och göra enkäter bland människor har forskarna skapat kartor som visar hur mänsklig aktivitet påverkat områden på jorden mellan 1993 och 2009. Studien visar att medan världens befolkning ökat med 23 procent och världsekonomin vuxit med 153 procent, så ökade den negativa miljöpåverkan från människor bara med 9 procent.

 

Forskarna skriver i studien att den hoppfulla utvecklingen beror på att mänskligheten blivit bättre på att utnyttja naturresurser på ett effektivt sätt.

 

Men fortfarande är tre fjärdedelar av jordens yta hårt pressad av mänsklig aktivitet och antalet områden som inte påverkas av människan minskar snabbt.

 

1993 var det 27 procent av jordens yta som inte påverkades av människan, 2009 var det bara 9,3 procent och då rörde det sig framförallt om svåråtkomliga områden i öknar och regnskogar.

 

Här finner Ni rapporten.

 

Informationen kommer från Aktuell Hållbarhet.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.