Nya föreskrifter avseende elbehörighet

23 augusti, 2016

Elsäkerhetsverket har tagit fram förslag till nya föreskrifter om elinstallationsarbete och elinstallationsföretag. Anledningen är att riksdagen fattat beslut om en ny elsäkerhetslag som ska gälla från 1 juli 2017.

 

Alla som arbetar med el i Sverige berörs på ett eller annat sätt av den nya elsäkerhetslagen. De företag som utför elinstallationer på annans anläggning, kommer från och med den 1 juli 2017 omfattas av helt nya krav på utförande, kompetens, egenkontrollprogram och registrering hos Elsäkerhetsverket. De som köper elinstallationstjänster berörs också då kraven på utförandet skärps och köparen ges bättre möjligheter att kontrollera den som ska utföra arbetet innan det påbörjas.

 

Orsak till remissen
Remissen som omfattar tre nya författningar har tagits fram av följande huvudsakliga skäl.
• Genomföra de nödvändiga förändringar som krävs för att anpassa befintliga regler till den nya elsäkerhetslagen, till exempel med anledning av att begrepp som behörig byts ut till auktoriserad.
• Ta fram nya regler som behövs för att reformen ska få avsedd effekt, t.ex. regler om egenkontrollprogram och utförande av elinstallationsarbete.
• Förenkla och förbättra befintligt regelverk om elinstallationsarbete och auktorisation av elinstallatörer så att vi får ändamålsenliga och begripliga regler överlag.

 

Här finner Ni förslaget till de nya föreskrifterna.

 

Informationen kommer från Elsäkerhetsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.