Öva krisberedskap!

15 augusti, 2016

MSB har tagit fram ett verktyg för att öva krisberedskap. Verktyget heter ”Öva enkelt” och är gratis.

 

”Öva enkelt!” är ett stöd som underlättar planering, genomförande och utvärdering av övningar, men med minimala resurser och förberedelser.

 

Materialet innehåller tre seminarieövningar med färdiga scenarier som kan anpassas till den egna verksamheten. Det är självinstruerande och består av olika komponenter, såsom användarinstruktion, övningsbestämmelser, scenarier, momentbeskrivningar med uppföljningsfrågor, utvärderingsenkät m.m.

 

Här finner Ni materialet.

 

Informationen kommer från MSB.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.