Arbetsrättsmål – september 2016

29 september, 2016

Nedan finner Ni ett urval av de arbetsrättsmål som avgjordes under september 2016. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Dom nr 58/16, Mål nr B 35/16, 2016-09-28
Preskription

En arbetstagare som blivit uppsagd har yrkat bl.a. lön för tid då han inte utfört arbete och grundat sin talan på sitt anställningsavtal och en överenskommelse om arbetsbefrielse. Fråga om preskriptionsbestämmelserna i anställningsskyddslagen är tillämpliga.

 

Dom nr 56/16, Mål nr A 32/15, 2016-09-21
Diskrimineringsersättning – sexuella trakasserier

Fråga om en bagare genom bl.a. kommentarer av sexuell natur utsatt ett kassabiträde för sexuella trakasserier i strid med diskrimineringslagen. Även fråga om bagaren har företrätt arbetsgivaren i den mening som avses i 2 kap. 1 § tredje stycket diskrimineringslagen. Vidare fråga om det på arbetsplatsen förekommit sådana grova sexuella skämt som kränkt kassabiträdets värdighet och utgjort sexuella trakasserier.

 

Dom nr 55/16, Mål nr A 71/14 och 72/14, 2016-09-14
Kollektivavtalsbrott

Kollektivavtalsbrott. Ett irländskt byggbolag, som är bundet av byggavtalet, har betalat sina arbetstagare lön med fördelningstalet 0,88. Arbetstagarna hade varken yrkesbevis eller erkännandeintyg, vilket enligt byggavtalets ordalydelse är en förutsättning för att få lön enligt fördelningstalet 1,0. Arbetstagarna var inte medlemmar i Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Fråga om byggavtalet ska tolkas – eller jämkas – med beaktande av EU-rätten på så sätt att lön med fördelningstalet 1,0 ska betalas trots avsaknad av yrkesbevis och erkännandeintyg och om förbundet till följd av en sådan tolkning – eller jämkning – har rätt till allmänt skadestånd med en direkt eller analog tillämpning av medbestämmandelagen för det påstådda brottet mot byggavtalet.

 

Dom nr 54/16, Mål nr A 142/15, 2016-09-07
Föreningsrättskränkning

Fråga om en arbetsgivares yttranden vid ett personalmöte utgjort en föreningsrättskränkande åtgärd.

 

Informationen kommer från Arbetsdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.