Föreskrifter om bult- och spikpistoler upphävs

28 september, 2016

Den 31 december 2016 upphävs föreskrifterna om bultpistoler (AFS 1984:2) och spikpistoler (AFS 1984:3). Numera finns produktkraven för dem i föreskrifterna om maskiner (AFS 2008:3).

 

Reglerna för användning och underhåll finns i föreskrifterna om användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4). Därför blir föreskrifterna överflödiga.

 

Fakta om spikpistoler
Enligt akutsjukhusens skadedatabas drabbar:
• 71 % av skadorna med spikpistol händer och fingrar
• 12 % skadar underbenen (knä till tår) och
• 7 % ögonen.

 

Här sker skadorna:
• 65 % har skadat sig i arbetet
• 27 % på fritiden
• 1 % i samband med undervisning
• resterande 7 % är ospecifikt.

 

Här finner Ni AFS 2008:3

Här finner Ni AFS 2006:4

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.