Mål avseende offentlig upphandling – september 2016

29 september, 2016

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes av Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna under september 2016. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Målnr: 1192-16
Leverantör/Sökande: Infranord AB
Upphandlande myndighet: Trafikverket
Avgörande: Rätta upphandling
Ärende: Frågan är om en anbudsgivare, som misstänks ha lämnat ett onormalt lågt anbud i en upphandling, kan anses ha uppfyllt sin bevisbörda enligt 12 kap. 3 § LUF, genom att göra gällande att anbudsgivaren räknat med omfattande mängdökningar och tilläggsarbeten under avtalstiden.

 

Målnr: 3158-16
Leverantör/Sökande: Ressel Rederi AB
Upphandlande myndighet: Stockholms läns landsting
Avgörande: Göra om upphandling
Ärende: Anbudsgivare har inte till sitt anbud skickat med efterfrågade kompletta handlingar.

 

Målnr: 2485-16
Leverantör/Sökande: One Nordic AB
Upphandlande myndighet: Trafiknämnden i Göteborgs kommun
Avgörande: Göra om upphandling
Ärende: Innebär kort tid från anbudsinlämnande till kontraktsstart brott mot likabehandlingsprincipen?

 

Här finner Ni konkurrensverkets sökmotor där Ni även kan finna domstolsavgörandena från respektive förvaltningsrätt.

 

Informationen kommer från Konkurrensverket, Högsta förvaltningsrätten och kammarrätterna.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB