Sverige godkänner Nagoyaprotokollet

20 september, 2016

Regeringen har beslutat att Sverige ska ratificera det så kallade Nagoyaprotokollet, som ingår i den internationella konventionen om biologisk mångfald.

 

Nu ansluter sig Sverige tillsammans med minst 80 av världens länder till Nagoyaprotokollet under konventionen om biologisk mångfald.

 

Nagoyaprotokollet medför rättigheter för urfolk och andra grupper att ta del av ekonomisk vinst eller annan nytta när deras traditionella kunskap om genetiska resurser används av andra.

 

Genom ratificeringen får Sverige möjlighet att delta i de internationella besluten om det fortsatta genomförandet av Nagoyaprotokollet, vilket bland annat kommer att tas upp vid FN:s möte inom konventionen om biologisk mångfald i Cancun, Mexiko, i december.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Regeringen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.