Utdelningen av jodtabletter kring svenska kärnkraftverk

20 september, 2016

Fritidshushåll och mindre företag i den inre beredskapszonen, det vill säga det område som sträcker sig 12-15 kilometer ut från kärnkraftverken, får under vecka 38 och 39 jodtabletter.

 

Till de som har fritidshus delas jodtabletterna ut till folkbokföringsadressen. Skolor, institutioner och större företag kommer att få utdelning direkt från ansvarig länsstyrelse.

 

För många hushåll har fått jodtabletter
Tidigare under sommaren och hösten har jodtabletter delats ut till permanentboenden kring kärnkraftverken. Det har visat sig att även hushåll som ligger utanför den inre beredskapszonen fick jodtabletter. Det innebär att det har delats ut jodtabletter till ett antal hushåll som egentligen inte skulle ha fått några. Alla hushåll som fått jodtabletter får naturligtvis behålla dem.

 

Om det finns behov av fler förpackningar kontaktar Ni Länsstyrelserna i Uppsala, Kalmar eller Halland, beroende på vilket kärnkraftverk som fastigheten finns i närheten av.

 

Jodtabletter tas vid en kärnkraftsolycka
Vid en kärnkraftsolycka kan radioaktivt jod komma ut. Om man andas in radioaktivt jod koncentreras den i sköldkörteln, och kan orsaka cancer. Om man däremot mättar sköldkörteln med icke radioaktivt jod – genom att ta jodtabletter – kan sköldkörteln inte ta upp den skadliga, radioaktiva joden. Av den anledningen ingår jodtabletter i beredskapen mot kärnkraftsolyckor.

 

Anledningen till att jodtabletterna ska bytas ut i år är att de är klassade som läkemedel och därför lyder under. Läkemedelslagen. Det innebär att preparatet ska förnyas vart femte år. Senaste utskicket gjordes 2011.

 

Det är länsstyrelserna i Uppsala, Kalmar och Hallands län som ansvarar för utskicket. MSB och Strålsäkerhetsmyndigheten stödjer länsstyrelserna i administration med utskicket.

 

Läs mer om jodtabletter och beredskap i den inre zonen.

 

Informationen kommer från MSB.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.