Drönare omfattas av kameraövervakningslagen

24 oktober, 2016

Ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att kameraförsedda drönare omfattas av reglerna i kameraövervakningslagen. Domen får stora konsekvenser för den som tänkt flyga över områden där allmänheten kan vistas.

 

Högsta förvaltningsdomstolen slår nu fast att drönare utrustade med kamera omfattas av reglerna i kameraövervakningslagen. Det innebär att det krävs tillstånd från länsstyrelsen för att flyga en drönare med kamera över områden dit allmänheten har tillträde.

 

Det är landets länsstyrelser som prövar ansökningar om tillstånd till kameraövervakning. Om länsstyrelsen beviljar tillstånd så kan den ställa villkor för exempelvis vilken plats som får filmas och vid vilken tid på dygnet som filmning får ske. Länsstyrelserna kan även utfärda mer generella tillstånd som täcker in större geografiska områden.

 

Det pågår för närvarande en statlig utredning som bland annat har till uppgift att undersöka om kameraövervakningslagen behöver förändras för att bättre ta hänsyn till nya tekniker, som exempelvis drönare. Utredningen ska också anpassa svensk lagstiftning på området till den kommande dataskyddsförordningen som införs gemensamt i hela EU.

 

Här finner Ni Högsta förvaltningsdomstolens dom (mål nummer 78-16)

 

Informationen kommer från Datainspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.