Fortsatt ökning av antal certifieringar

19 oktober, 2016

ISOs årliga statistik över certifieringar mot ledningssystemsstandarder visar på en fortsatt ökning (3 %). Standarden för kontinuitetshantering visar på den största ökningen med 78 %. För första gången finns statistik med för standarden för tjänster inom informationsteknik, ISO 20000-1.

 

Statistiken är insamlad från ackrediterade certifieringsorgan och gäller för år 2015. Här följer sammanfattning för några av de mest använda standarderna:

 

Energiledning
Statistik för energiledningsstandarden, ISO 50001, visar på en ökning med 77 %. Det finns nu 11985 certifikat i 97 länder. I Tyskland finns nästan hälften av dessa, 5931 certifikat, följt av Storbritannien som har 1464 och Frankrike med 500. Sverige har 85 certifikat utfärdade.

 

Kvalitetsledning
Standarden för kvalitetsledning, ISO 9001, är den standard som flest företag och organisationer certifierat sig mot. Det finns nu 1 033 936 certifikat utfärdade i 201 länder, en liten minskning med 0,2 % jämfört med året innan. Flest certifikat finns i Kina, 292 559 stycken, följt av Italien med ca 132 870 och Tyskland som har 52 995 certifikat. I Sverige har 4316 företag och organisationer certifierat sig mot ISO 9001. Statistiken gäller för både den tidigare utgåvan av ISO 9001 från 2008, och den nya utgåvan från förra året.

 

Miljöledning
Antal certifikat mot standarden för miljöledning, ISO 14001, har ökat med 8 procent och nu finns 296 736 certifikat utfärdade i 201 länder. I topp är återigen Kina med flest antal certifikat, 114 303 stycken, följt av Japan med 26069 och  med 27 123 och Italien 22350. I Sverige är ca 3689 företag och organisationer certifierade mot miljöledningsstandarden.  Denna statistik gäller för både den tidigare utgåvan av ISO 14001 från 2004, och den nya utgåvan från förra året.

 

Informationssäkerhet
Certifiering enligt standarden för informationssäkerhet, ISO/IEC 27001, ökade med 20 procent till 27536 certifikat i 150 länder. Här toppar fortfarande Japan med flest certifikat, 8240 stycken, följt av Storbritannien med 2790, och Indien med 2490. I Sverige finns 61 certifikat för informationssäkerhetsstandarden.

 

Livsmedelssäkerhet
Antal certifieringar mot ledningssystem för livsmedelssäkerhet, ISO 22000, är nu uppe i 32 061 certifikat i 167 länder. Det är en ökning med 16 procent jämfört med föregående års mätning. Kina, Indien och Grekland är de länder som ligger i topp med flest certifikat. I Sverige finns 59 certifikat för standarden för livsmedelssäkerhet.

 

Medicintekniska produkter
Antal certifieringar mot kvalitetsledning för medicintekniska produkter, ISO 13485, är 26 255 stycken i 113 länder, en liten minskning. USA, Tyskland och Italien har flest certifikat, i Sverige finns 183 stycken.

 

Fordonskomponenter
Tillämpning av ISO 9001 för tillverkare av fordonskomponenter och reservdelar, ISO/TS 16949, har ökat antal certifieringar med 9 %. Här finns nu 62 944 certifikat utfärdade i 98 länder. I topp ligger Kina, Korea och Indien. I Sverige finns 228 certifikat.

 

Kontinuitetshantering
Standarden för ledningssystem för kontinuitet, ISO 22301, finns för andra gången med i statistiken. Standarden publicerades 2012, och nu finns 3133 certifikat i 96 länder. Indien har 480 certifikat, följt av Storbritannien med 345 och Japan med 200. I Sverige är antalet 5.

 

Informationsteknik – Ledningssystem för tjänster
Standarden för ledningssystem för tjänster, ISO 20000-1, finns för första gången med i statistiken. Senaste utgåvan av standarden är från 2011. Nu finns 2778 certifikat i 167 länder. Indien har 425 certifikat, följt av Japan med 299 och Spanien med 231. I Sverige finns 7 certifikat.

 

Här finner Ni mer statistik.

 

Informationen kommer från ISO och SIS.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.