Mål avseende offentlig upphandling – oktober 2016

30 oktober, 2016

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes av Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna under oktober 2016. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Målnr: 4031-16
Leverantör/Sökande: Input Interiör Göteborg AB
Upphandlande myndighet: Västra Götalandsregionen
Avgörande: Göra om upphandling
Ärende: Förfrågningsunderlaget saknar information om vilka krav som ställs på de produkter som ska offereras. Frågan gäller huruvida detta står i strid med principen om transparens.

 

Målnr: 971-16
Leverantör/Sökande: Berendsen Textil Service AB
Upphandlande myndighet: Piteå kommun
Avgörande: Göra om upphandling
Ärende: Rättsfallet rör hur skallkrav ska tolkas och vikten av vad som framgår av frågor och svar.

 

Målnr: 2005-16
Leverantör/Sökande: Danfo AB
Upphandlande myndighet: 1. Länsstyrelsen i Skåne län, 2. Björlins Fastigheter AB
Avgörande: Rätta upphandling
Ärende: Anbud innehåller inte efterfrågade uppgifter om underentreprenörer.

 

Målnr: 751-16
Leverantör/Sökande: Unilabs AB
Upphandlande myndighet: Blekinge läns landsting
Avgörande: Göra om upphandling
Ärende: Utvärderingsmodell brister i transparens och att likabehandlingsprincipen upprätthålls.

 

Målnr: 1054-16
Leverantör/Sökande: Mycabtravel Scandinavia AB
Upphandlande myndighet: Västtrafik AB
Avgörande: Göra om upphandling
Ärende: Prövning av frågan om det finns särskilda skäl för en längre ramavtalstid än fyra år.

 

Här finner Ni konkurrensverkets sökmotor där Ni även kan finna domstolsavgörandena från respektive förvaltningsrätt.

 

Informationen kommer från Konkurrensverket, Högsta förvaltningsrätten och kammarrätterna.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB