Skärpta regler för växtskyddsmedel

18 oktober, 2016

Kemikalieinspektionen skärper reglerna för vilka växtskyddsmedel som får användas av konsumenter. Syftet med regeländringen är att minska hälsoriskerna för användarna och bidra till en giftfri vardag.

 

Kemiska bekämpningsmedel är i Sverige indelade i tre behörighetsklasser. För växtskyddsmedel i klass 1 och 2 gäller särskilda kunskapskrav och att de bara får användas yrkesmässigt. De flesta av de medel som används inom lantbruket omfattas sedan länge av sådana krav. Växtskyddsmedel i klass 3 får däremot användas av konsumenter utan särskilda kunskapskrav. Kemikalieinspektionen har nu beslutat att tydliggöra reglerna för vilka växtskyddsmedel som får placeras i behörighetsklass 3. Syftet är att skärpa hanteringen av växtskyddsmedel för icke yrkesmässiga användare så att farliga moment undviks.

 

Reglerna innebär att ett växtskyddsmedel inte får placeras i behörighetsklass 3 om medlet behöver hanteras särskilt försiktigt på grund av risker för hälsa eller miljö. Det kan handla om att medlet måste hanteras med särskild skyddsutrustning eller med särskilda krav för skydd av vatten.

 

Ett växtskyddsmedel kommer inte heller att få användas av icke yrkesmässiga användare om det innehåller ett verksamt ämne som är ett kandidatämne för substitution. Sådana ämnen har identifierats utifrån att de har särskilt problematiska egenskaper, vilket gör dem olämpliga att hantera utan kunskapskrav.

 

Samma krav gäller växtskyddsmedel som levereras i form av koncentrat som måste spädas innan de används, om det inte är produkter med särskilt låg risk. Spädningen innebär en risk för spill som kan undvikas om medlet istället levereras som en bruksfärdig lösning som är klar att användas direkt.

 

De nya kriterierna för behörighetsklasser framgår av Kemikalieinspektionens föreskrifter om bekämpningsmedel (KIFS 2008:3). Ändringarna träder i kraft den 20 oktober. För medel som idag är godkända för användning i klass 3 tillämpas kriterierna först när godkännandet omprövas.

 

Här finner Ni ändringen i föreskrifterna.

 
Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.