Stressbesvär på jobbet dubbelt så vanligt bland kvinnor

5 oktober, 2016

Fler män upplever stress och psykiska besvär till följd av jobbet än för några år sedan. Samtidigt är stressbesvär på jobbet nästan dubbelt så vanligt bland kvinnor. Det framgår av en ny undersökning om arbetsorsakade besvär, som också visar att fysiska besvär orsakade av arbetet minskar.

 

Av rapporten framgår att drygt var femte sysselsatt svensk har arbetsrelaterade fysiska eller psykiska besvär. I undersökningen har omkring 15.000 sysselsatta i åldern 16–64 år svarat på frågor om sina arbetsrelaterade besvär via telefonintervjuer som SCB har gjort på uppdrag av Arbetsmiljöverket.

 

En miljon känner av besvär av jobbet
Drygt 22 procent känner av någon typ av arbetsrelaterade besvär, kroppsliga eller psykiska, till följd av stress, tungt manuellt arbete, dåliga relationer till chefer och arbetskamrater och hot eller våld. Det motsvarar drygt en miljon sysselsatta. Det är generellt en större andel kvinnor än män som har besvär till följd av arbetet. 26 procent av kvinnorna har besvär jämfört med 19 procent av männen. Högst andel arbetsorsakade besvär har sysselsatta inom vård och omsorg, sociala tjänster och utbildning.

 

Trendbrott vad gäller fysisk belastning bland män
Bland män var det tidigare vanligast med besvär till följd av fysisk belastning. 2016 är det i stort sett lika vanligt bland männen med psykiska som fysiska besvär. Ändå är det nästan dubbelt så vanligt att kvinnor har besvär av arbetsrelaterad stress och psykiska påfrestningar än vad män har. Närmare 15 procent av kvinnorna och 8 procent av männen har besvär till följd av stress och/eller psykiska påfrestningar i arbetet.

 

Vanligare att kvinnor är sjukfrånvarande
Närmare 30 procent av de sysselsatta som haft besvär till följd av jobbet hade också varit sjukfrånvarande på grund av detta någon gång under året. Andelen kvinnor som varit sjukfrånvarande var något högre än andelen män.

 

Vanliga besvär till följd av jobbet
Var tionde kvinna uppger att hon haft sömnproblem som orsakats av arbetsmiljöfaktorer det senaste året. Bland männen var det en på 20 som hade motsvarande besvär. För kvinnor är det vanligast med sömnproblem, oro och ångest eller depression samt andra psykiska besvär. Bland männen är ryggproblem mest vanligt och därefter psykiska besvär, oro och ångest eller depression.

 

Här finner Ni rapporten.

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.