Sverige ratificerar klimatavtalet från Paris

13 oktober, 2016

Riksdagen har nu godkänt Parisavtalet och idag fattade regeringen det formella beslutet att ratificera avtalet.

 

Kriterierna för Parisavtalets ikraftträdande är uppfyllda och avtalet träder i kraft den 4 november. För närvarande har 77 parter, som tillsammans står för c:a 60 procent av det totala globala utsläppen, ratificerat Parisavtalet.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Regeringen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.