Vindrutekameror omfattas inte av kameraövervakningslagen

28 oktober, 2016

En ny dom i Högsta förvaltningsdomstolen slår nu fast att en kamera monterad innanför vindrutan på en bil, en så kallad dashcam, inte räknas som en övervakningskamera. Därför behövs inget tillstånd från länsstyrelsen för att använda en sådan kamera.

 

Högsta förvaltningsdomstolen har nu avgjort att en kamera som placeras innanför vindrutan på en bil eller på cykelstyret till en cykel inte är att betrakta som en övervakningskamera som ska omfattas av reglerna av kameraövervakningslagen. Det betyder att den som vill använda en vindrutekamera inte behöver ansöka om tillstånd för kameraövervakning hos länsstyrelsen.

 

Enligt kameraövervakningslagen måste en kamera vara uppsatt och inte manövreras på den plats där den är uppsatt för att räknas som övervakningskamera. Högsta förvaltningsdomstolen anser att en vindrutekamera eller kamera på cykelstyre räknas som uppsatt. Men, eftersom kameran sätts på och stängs av manuellt av föraren och föraren under hela filmandet fortlöpande styr vad som ska filmas genom att styra fordonet, så är kameran inte att betrakta som en övervakningskamera.

 

Här finner Ni domen.

 

Informationen kommer från Datainspektionen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.