Information om dataskyddsförordningen

30 november, 2016

I maj 2018 träder en ny EU-förordning om dataskydd i kraft i Europa. Förordningen blir direkt gällande lag i samtliga EU-länder och ersätter i Sverige den nuvarande personuppgiftslagen.

 

Dataskyddsförordningen gör att hela Europa får enhetliga regler för hur personuppgifter får hanteras, vilket underlättar för företag som agerar i flera EU-länder. Men, förordningen stärker också medborgarnas rättigheter, vilket ställer nya krav på företag.

 

Läs vägledningen Förberedelser för personuppgiftsansvariga

Läs vägledningen Förberedelser för personuppgiftsbiträden

Besök Datainspektionens huvudsida om dataskyddsförordningen

 

Informationen kommer från Datainspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.