Mål avseende offentlig upphandling – november 2016

30 november, 2016

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes av Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna under november 2016. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Målnr: 2256-16
Leverantör/Sökande: Anticimex AB
Upphandlande myndighet: AB Bostaden i Umeå AB
Avgörande: Rätta upphandling
Ärende: Frågan rör om anbud innehåller icke prissatt reservation.

 

Målnr: 193-16
Leverantör/Sökande: EVT Svenska i Göteborg AB
Upphandlande myndighet: 1. Domstolsverket, 2. Aktiebolaget Byggbeslag
Avgörande: Rätta upphandling
Ärende: Uppfyllande av skallkrav och komplettering som inkommit efter tilldelningsbeslut.

 

Målnr: 1425-16
Leverantör/Sökande: Alfa Quality Moving AB
Upphandlande myndighet: Västra Götalandsregionen
Avgörande: Avslag på ansökan
Ärende: Frågan rör fel i yrkesutövningen samt hur det faktum att Konkurrensverket beslutat att väcka talan om konkurrensskadeavgift är grund för att utesluta en anbudsgivare.

 

Här finner Ni konkurrensverkets sökmotor där Ni även kan finna domstolsavgörandena från respektive förvaltningsrätt.

 

Informationen kommer från Konkurrensverket, Högsta förvaltningsrätten och kammarrätterna.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB