Ny köldmedieförordning

18 november, 2016

Den 17 november 2016 beslutade regeringen om nya förordningar inom kyl- och värmepumpområdet gällande fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen.

 

De nya förordningarna är:

Förordning om fluorerade växthusgaser (2016:1128)
Förordning om ozonnedbrytande ämnen (2016:1129)

Förordningarna träder ikraft den 1 januari 2017.

 

Den stora förändringen är att den tidigare svenska förordningen har delats i två; en för fluorerade växthusgaser och en annan för ozonnedbrytande ämnen. I förordningen om fluorerade växthusgaser har många definitioner justerats och fyllnadsgränser ändrats till koldioxidekvivalenter istället för kilogram fyllning, i likhet med EU-förordningen.

 

Störst påverkan har den nya förordningen på området mobil luftkonditionering i fordon. Här har det bland annat tillkommit krav på företagscertifiering.

 

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.