Styrmedel för ökad andel biodrivmedel i bensin och diesel

18 november, 2016

Energimyndigheten har tillsammans med Boverket, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen gemensamt lämnat in ett förslag till utformningen av ett långsiktigt styrmedel för att öka användningen av biodrivmedel i bensin och diesel till Regeringskansliet.

 

Förslaget innebär att regelverket bör utformas genom en reduktionsplikt för att minska utsläppen av växthusgaser för de drivmedel som levereras till den svenska marknaden.

 

Reduktionsplikten bör inledningsvis fokusera på låginblandning och ha separata kvoter för bensin och diesel. Utöver reduktionsplikten föreslås höginblandade biodrivmedel stödjas fortsatt via skattebefrielse.

 

Förslaget belyser också vikten av att inte öka den administrativa bördan för branschen och föreslår därför att reduktionsplikten baseras på befintlig rapportering. Utöver detta beskrivs också vissa detaljer i utformningen av reduktionsplikten, exempelvis vilka kvalitéer drivmedel som bör inkluderas, flexibilitet inom systemet och hur målsättningen bör utformas.

 

Rapporten innehåller även information om marknadsläget, marknadsförutsättningar och potentialer för tillförsel av biomassa.

 

Här finner Ni rapporten ”Förslag till vägval av styrmedel för ökad andel biodrivmedel i bensin och diesel”

 

Informationen kommer från Energimyndigheten.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB