DISA – Informationssäkerhetsutbildning

26 december, 2016

Online-utbildningen DISA vänder sig till alla på en arbetsplats och kan användas som introduktion för nyanställda, vikarier, konsulter och annan inhyrd personal. DISA kombinerar film, text och frågor som berör de olika områdena. DISA kan genomföras direkt på webben utan att laddas ner.

 

Syftet med DISA är att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt höja nivån på informations-säkerheten inom en organisation genom att säkerställa att samtliga medarbetare har förståelse för grunderna med informationssäkerhet.

 

DISA består av tio avsnitt som alla inleds med en sketch, som följs av en informationstext samt en fråga med tre svarsalternativ. För att komma vidare till nästa avsnitt måste du svara på frågan. Du kommer att se om du har svarat rätt eller inte med en gång. Utbildningen tar cirka 20 minuter, och efter avslutad utbildning har du möjlighet att skriva ut ett intyg.

 

Här finner Ni utbildningen

 

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.